Personvernerklæring

Innledning

Made Inc AB («Made Inc»), 559209–4998 tar personvern og datasikring på største alvor. Vi vil derfor gjennom denne personvernerklæringen informere deg om den personopplysningsbehandlingen vi fører om deg. En personopplysning er en opplysning som direkte eller indirekte kan identifisere en person, for eksempel navn, telefonnummer, adresse og e-post. Made Inc følger all gjeldende lovgivning, og all personopplysningsbehandling skjer i henhold til EUs personvernforordning, GDPR (EU) 2016/679. Du kan lese mer om forordningen på den svenske tilsynsmyndighetens hjemmeside www.datainspektionen.se.

Behandlingsansvarlig er Made Inc, 559209–4998, Vitmossevägen 2, 555 93 Jönköping. Du kan kontakte oss vedrørende personvern og datasikring via vårt kontaktskjema eller på e-post til info@madestickers.com.

 

Personvernerklæring

  • Behandling av personopplysninger

Opplysninger om deg kan finnes lagret hos oss i de tilfeller der du har vært ansatt hos oss, har inngått avtale, har et kunde- eller leverandørforhold og/eller har vært i kontakt med oss, og i noen tilfeller fordi vi har fått opplysningene fra tredjepart. Det rettslige grunnlaget for behandling er oppfyllelse av avtale, rettslig forpliktelse, interesseavveining og i noen tilfeller samtykke.

Vi behandler personopplysningene for avtaleformål, mulighet til å kontakte deg, sikker identifikasjon, oppfyllelse av dine eller våre rettslige forpliktelser og mulighet til å tilby og levere alle våre tjenester til deg.

Når du har bestilt en vare fra oss, bruker vi personopplysningene til å sende viktig informasjon om den bestilte varen eller tilbud knyttet til varene våre. Slike utsendelser skjer til den e-postadressen som er angitt i forbindelse med bestillingen.

 

  • Deling av personopplysninger

Opplysningene lagres i én eller flere databaser som hostes av tredjepart lokalisert i EU. Disse tredjepartene bruker ikke og har ikke tilgang til personopplysningene for annet formål enn angitt og for å utføre skytjenester og lagringstjenester. Vi selger ikke personopplysninger til noen og deler bare personopplysninger med tredjepart som forenkler leveringen av våre tjenester, f.eks. underleverandører, som vi er ansvarlige for.

Vi deler ikke på annen måte personopplysningene til tredjepart hvis ikke (i) du krever det eller godkjenner det, (ii) informasjon gis ut for å følge loven, oppfylle en avtale vi har med deg eller beskytte våre rettigheter, eiendom eller sikkerhet for tjenesten, eller andre brukere eller våre ansatte, (iii) for å håndtere nød- eller force majeure-hendelser, eller (iv) håndtere tvister, krav eller behandle personer som opptrer på oppdrag fra deg.

 

  • Sikkerhet for personopplysninger

For å beskytte integriteten til personopplysningene iverksetter vi egnede tekniske og organisatoriske vernetiltak, vi oppdaterer og tester kontinuerlig sikkerhetsteknologien, og vi begrenser tilgangen til personopplysningene til de ansatte som trenger å kjenne dem for å utføre arbeidet. Dessuten lærer vi opp våre ansatte i viktigheten av fortrolighet, og opprettholder integriteten og sikkerheten for informasjon din. Vi forplikter oss til å treffe egnede disiplinærtiltak for å opprettholde de ansattes personvernansvar.

 

  • Dine rettigheter

Hvis du mener at en opplysning om deg er feilaktig eller misvisende, bør du kontakte oss umiddelbart. Du kan også meddele oss hvis du på en eller annen måte vil begrense håndteringen av personopplysningene, innvende mot behandlingen eller slette dem (med forbehold om visse unntak). Hvis det er teknisk gjennomførbart, vil vi på din forespørsel gi personopplysningene dine til deg eller overføre dem direkte til en annen ansvarlig. Du kan også kreve informasjon kostnadsfritt 1 gang/år om formålene med behandlingen, kategorier av personopplysninger, hvem som utenfor Made Inc har mottatt personopplysninger fra oss, hvilken kilde informasjonen har (hvis du ikke selv har gitt den direkte til oss), og hvor lenge personopplysningene er lagret. Made Inc svarer på din forespørsel senest 30 dager etter at forespørselen er kommet inn. For å benytte rettighetene ovenfor benytter du vårt kontaktskjema for å komme i kontakt med oss eller sender en e-post til info@madestickers.com

 

  • Datalagring

Personopplysningene lagres ikke lenger enn nødvendig og følger tydelige sletterutiner. Opplysninger behandles på forskjellige tidsperioder for å gi mulighet til å oppfylle våre rettslige forpliktelser eller tilby så bra tjeneste som mulig. Informasjon om lagringstid gis ved starten av behandlingen, og hvis du har spørsmål om behandlingstid, kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema eller på e-post info@madestickers.com, så forteller vi mer.

 

  • Informasjonskapsel

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker, ønsker å lagre på datamaskinen. Informasjonskapsler brukes på mange nettsteder for å gi en besøkende tilgang til forskjellige funksjoner. Informasjonen i kapselen er mulig å bruke for å følge en brukers surfing.

Det finnes to typer informasjonskapsler. Den ene typen lagrer en fil over lengre tid på datamaskinen. Den brukes for eksempel ved funksjoner som forteller hva som er nytt siden brukeren sist besøkte det aktuelle nettstedet. Den andre typen informasjonskapsler kalles øktkapsler. Mens du er inne og surfer på en side, lagres denne informasjonskapselen midlertidig i datamaskinens minne, for eksempel for å holde rede på hvilket språk du har valgt. Øktkapsler lagres ikke over lengre tid på datamaskinen, men Made Inc bruker kapsler for å lagre statistikk og for å kunne følge hvordan besøkende interagerer med nettsiden. Det er også mulig å bruke nettstedet uten informasjonskapsler. Hvis du vil slå av bruken av informasjonskapsler, gjør du det i innstillinger for nettleseren.

Made Inc bruker:

Google Analytics

  • Made Inc bruker Google Analytics med det formål å hente inn nettstatistikk og forstå brukeroppførsel for bedre å forme innholdet på nettsiden.

 

  • Ytterligere informasjon

Vi innser at datasikring og personverspørsmål er et langsiktig ansvar, og det er derfor vi fra tid til annen kan komme til å oppdatere denne personvernerklæringen når vi utvikler personopplysningsbehandlingen eller vedtar nye politikk på området.

EUs personvernforordning og andre lands personopplysningslover gir særlige rettigheter for registrerte. En god forklaring på disse finner du på hjemmesiden til det svenske datatilsynet. Hvis du mener at vi på en eller annen måte har behandlet personopplysningene dine feilaktig, kan du henvende deg til datainspektionen@datainspektionen.se.