Integritetspolicy

Introduktion

Made Inc AB (”Made Inc”), 559209–4998, tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. Vi vill därför gnom denna integritetsskyddspolicy informera dig om den personuppgiftsbehandling vi för om dig. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt, kan identifiera en individ, till exempel namn, telefonnummer, adress och mail. Made Inc följer all tillämplig lagstiftning och all personuppgiftsbehandling sker utifrån EU:s dataskyddsförordning, GDPR (EU) 2016/679. Du kan läsa mer om förordningen på Sveriges tillsynsmyndighets hemsida www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig är Made Inc, 559209–4998, på Vitmossevägen 2, 555 93 Jönköping. Du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via vårt kontaktformulär eller på mail info@madestickers.com.

 

Integritetsskyddspolicy

  • Behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter kan finns sparade hos oss i de fall du har varit anställd av oss, ingått avtal, har ett kund- eller leverantörsförhållande och/eller varit i kontakt med oss och i vissa fall för att vi erhållit uppgifterna från tredje part. Den rättsliga grunden för behandling är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och i vissa fall samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter i avtalssyfte, möjlighet att kontakta dig, säker identifikation, uppfylla dina eller våra rättsliga förpliktelser, ge möjlighet att erbjuda samt fullgöra alla våra tjänster gentemot dig.

När du har beställt en vara av oss använder vi dina personuppgifter för att skicka viktig information om din beställda vara eller erbjudanden kopplade till våra varor. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med ordern.

 

  • Delning av dina personuppgifter

Dina uppgifter lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje part lokaliserat i EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än de redovisade samt att utföra molntjänster och lagringstjänster. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje part som underlättar tillhandahållandet av våra tjänster, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje part om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeurehändelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på dit uppdrag.

 

  • Säkerhet för dina personuppgifter

För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik, vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den för att utför sitt arbete. dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. vi förbinder oss att vita lämpliga disciplinära åtgärder för a upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

 

  • Dina rättigheter

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem (med förbehåll för vissa undantag). Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra dem direkt till en annan ansvarig. Du får även begära information kostnadsfritt 1 gång/år om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför Made Inc som mottagit personuppgifter från oss; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagrats. Made Inc svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan inkommit. För att nyttja rättigheterna ovan, använd vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss eller maila till info@madestickers.com

 

  • Datalagring

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och följer tydliga gallringsrutiner. Uppgifter behandlas på olika tidsperioder för att ge möjlighet att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller erbjuda så bra tjänst som möjligt. Information kring lagringstid ges vid påbörjande utav behandlingen och har du frågor kring behandlingstid är du välkommen att kontakt oss via vårt kontaktformulär eller på mail info@madestickers.com så berättar vi mer.

 

  • Cookie

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Information i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används tillexempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du ar valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan Made Inc använder kakor för att spara statistik oc för att kunna följa hur besökaren interagerar med webbsidan. Det går bra att använda webbsajten även utan kakor. Vill du stänga av användningen av kakor gör du det i inställningar för din webbläsare.

Made Inc använder:

Google Analytics

  • Made Inc använder Google Analytics i syfte att hämta in webbstatistik och förstå användarbeteenden i syfte att bättre forma vårt innehåll på webbsidan.
  • Ytterligare information

Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till en annan kan komma att uppdatera denna integritetsskyddspolicy när vi utvecklar vår personuppgifts behandling eller antar nya policyer på området.

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion. OM du anser att vi på något sätt hr behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till datainspektionen@datainspektionen.se.